ฝรั่งกังใส แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝรั่งกังใส หมายถึง คนที่วางท่าเป็นฝรั่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝรั่งกังใส เช่น

  • เห็นว่าจบจากเมืองนอกเมืองนามาก็ทำตัวเป็นฝรั่งกังใสกินอาหารไทยไม่ได้
  • เราคนไทยก็อย่าละทิ้งความเป็นไทยจะไปทำเป็นฝรั่งกังใสได้อย่างไร
advertisements