ฝรั่งมังค่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝรั่งมังค่า หมายถึง คนชาติตะวันตกที่ผิวขาว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝรั่งมังค่า เช่น

  • ในสมัยอยุธยาก็มีพวกฝรั่งมังค่ามากมายเข้ามาค้าขายในเมืองไทย
  • ธุรกิจในไทยส่วนใหญ่ก็ของพวกฝรั่งมังค่ากันทั้งนั้น
advertisements