ฝอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝอย หมายถึง พูดมาก, พูดเกินความเป็นจริง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝอย เช่น

  • ไม่รู้ว่านายเอาอะไรมาฝอยตั้งมากมายหยุดบ้างได้แล้ว
  • คนชอบฝอยอย่างเขาจะเอาอะไรจริงจังมากมายกับคำพูดพวกนั้น
advertisements