ฝังรกฝังราก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝังรกฝังราก หมายถึง ตั้งถิ่นฐานประจำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝังรกฝังราก เช่น

  • ปู่ย่าตายายฉันก็เป็นคนจีนเสื่อผืนหมอนใบที่พากันมาฝังรกฝังรากที่เมืองไทยจนมั่งคั่งอยู่ทุกวันนี้แหละ
  • นี่นายคิดจะฝังรกฝังรากที่นี่เลยหรือไงถึงได้ซื้อบ้านซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่ยังหนุ่ม
advertisements