ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว หมายถึง มอบตัวให้อยู่ในความดูแล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว เช่น

  • ดิฉันขอฝากตัวด้วยนะคะหวังว่าพี่ ๆ คงให้คำแนะนำในการทำงานเป็นอย่างดี
  • เมื่อก่อนผมก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดนี้แหละ
advertisements