ฝากปลาไว้กับแมว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากปลาไว้กับแมว หมายถึง วางใจคนที่ไม่ควรวางใจ, ฝากสิ่งที่เขาชอบไว้กับเขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากปลาไว้กับแมว เช่น

  • เด็กนั่นมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยคุณก็ยังฝากให้เขาดูแลบ้านให้อีกฝากปลาไว้กับแมวแบบนี้จะดีหรือ
  • จะไว้ใจใครก็ให้ดูเสียบ้างอย่าไปฝากให้เขาดูแลสิ่งที่ล่อตาล่อใจเขามันจะเข้าทำนองฝากปลาไว้กับแมว
advertisements