ฝากผีฝากไข้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากผีฝากไข้ หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากผีฝากไข้ เช่น

  • เป็นธรรมดาที่พ่อแม่ต่างก็หวังฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลานเมื่อยามแก่เฒ่า
  • ป้าแก่ไม่มีลูกมีผัวก็ได้แต่ฝากผีฝากไข้ไว้กับฉันนี่แหละ
advertisements