ฝากฝัง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากฝัง หมายถึง มอบหมายให้ดูแล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากฝัง เช่น

  • งานนี้ผมคงต้องฝากฝังไว้กับคนมีประสบการณ์อย่างคุณแล้วนะ
  • ฉันขอฝากฝังลูกชายฉันให้คุณครูช่วยอบรมสั่งสอนด้วยนะคะ
advertisements