ฝากอา (โก) แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากอา (โก) หมายถึง จำนำไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากอา (โก) เช่น

  • ช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันสงสัยจะได้เอาสร้อยไปฝากอา (โก) ไว้ก่อน
  • ช่วงเปิดเทอมทีไรก็เห็นแต่คนแห่กันเอาของไปฝากอา (โก) เพื่อเตรียมเงินค่าเทอมลูก
advertisements