ฝากเนื้อไว้กับเสือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝากเนื้อไว้กับเสือ หมายถึง วางใจคนที่ไม่ควรวางใจ, ฝากสิ่งที่เขาชอบไว้กับเขา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝากเนื้อไว้กับเสือ เช่น

  • นายก็รู้ว่าน้าของนายเจ้าชู้ขนาดไหนฝากน้องสาวไว้แบบนี้ก็เท่ากับฝากเนื้อไว้กับเสือแหละ
  • ผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าเคยโกงบริษัทเดิมด้วยการแต่งบัญชีแล้วนายยังกล้าฝากเนื้อไว้กับเสือให้หล่อนดูแลเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อีกหรือ
advertisements