ฝามีหูประตูมีตา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝามีหูประตูมีตา หมายถึง ทำอะไรก็ให้ระวังคนรู้เห็นด้วย, ทำหรือพูดจาอะไรให้ระวังคนอื่นเห็นหรือได้ยิน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝามีหูประตูมีตา เช่น

  • จะพูดอะไรก็ให้ระวังด้วยฝามีหูประตูมีตา
  • เขาถูกจับได้ว่าฉ้อโกงบริษัทก็เพราะฝามีหูประตูมีตาถึงไม่อยู่บริษัทท่านประธานก็รู้ว่าใครทำอะไรบ้าง
advertisements