ฝีไม้ลายมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝีไม้ลายมือ หมายถึง ความรู้ความสามารถ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝีไม้ลายมือ เช่น

  • ฉันพอจะรู้จักฝีไม้ลายมือเขามาก่อนถึงได้ชวนเข้ามาร่วมทีมกับเรา
  • ฝีไม้ลายมือของเขาเป็นที่ยอมรับกันในวงการนี้ว่าหาตัวจับได้ยาก
advertisements