ฝ่าคมหอกคมดาบ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝ่าคมหอกคมดาบ หมายถึง เสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด, เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝ่าคมหอกคมดาบ เช่น

  • ตอนที่เขาไปประจำการอยู่ที่ภาคใต้ต้องฝ่าคมหอกคมดาบแทบจะวันเว้นวันก็ว่าได้
  • เมื่อก่อนปู่ก็เข้าร่วมในสงครามโลกต้องฝ่าคมหอกคมดาบอยู่หลายครั้งเหมือนกันนึกว่าจะไม่รอดกลับมาเสียแล้ว
advertisements