ฝ่าด่านอรหันต์ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝ่าด่านอรหันต์ หมายถึง ต้องผ่านการทดสอบฝีมือกันก่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝ่าด่านอรหันต์ เช่น

  • สมัยก่อนการสอบสัมภาษณ์ถือได้ว่าเป็นการฝ่าด่านอรหันต์ก็ว่าได้ เพราะถ้าผ่านก็จะได้เป็นข้าราชการ
  • คนเก่ง ๆ ที่มาร่วมงานกับเราล้วนเคยฝ่าด่านอรหันต์กันมาทั้งนั้น
advertisements