ฝ่ามรสุม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝ่ามรสุม หมายถึง ผ่านปัญหาและอุปสรรคอย่างหนัก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝ่ามรสุม เช่น

  • กว่าเขาจะมีวันนี้ได้ก็ต้องฝ่ามรสุมชีวิตมาไม่น้อยเหมือนกัน
  • ปัญหาครั้งนี้ถือว่าหนักมากแต่พวกเราจะต้องฝ่ามรสุมไปให้ได้เพื่อความสำเร็จที่รออยู่
advertisements