พกนุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

พกนุ่น หมายถึง ใจเบา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พกนุ่น เช่น

  • คนพกนุ่นเวลาใครพูดอะไรก็พลอยเชื่อไปเสียหมด
  • เพราะเขาเป็นคนพกนุ่นไงถึงได้เลิกกับเธอเพราะคำพูดของคนอื่น
advertisements