พกหินดีกว่าพกนุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

พกหินดีกว่าพกนุ่น หมายถึง คนจิตใจหนักแน่นย่อมดีกว่าคนใจเบา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พกหินดีกว่าพกนุ่น เช่น

  • เพราะนายเป็นคนใจคอหนักแน่นแหละเราถึงได้คบหากันมาถึงทุกวันนี้ เหมือนโบราณว่าพกหินดีกว่าพกนุ่น
  • คุณควรจะเชื่อใจเมียตัวเองให้มากกว่าคำพูดของคนอื่นนะ เหมือนที่เขาว่าพกหินดีกว่าพกนุ่น
advertisements