พกหิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

พกหิน หมายถึง ใจหนักแน่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พกหิน เช่น

  • โชคดีที่เขาเป็นคนพกหินไม่อย่างนั้นคนเชื่อคำพูดคนอื่นไปแล้ว
  • เธอต้องหัดพกหินเข้าไว้ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็เชื่อไปเสียหมด
advertisements