พระมาลัยมาโปรด แปลว่าอะไร หมายถึง…

พระมาลัยมาโปรด หมายถึง ผู้ที่มาช่วยเหลือยามตกทุกข์ได้ยากได้ทันท่วงที

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พระมาลัยมาโปรด เช่น

  • พระมาลัยมาโปรดจริง ๆ ถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มมาช่วยซ่อมรถให้ป้าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเหมือนกัน
  • ฉันยังคิดเลยว่าพระมาลัยมาโปรด ที่ให้เธอมาช่วยแก้ปัญหาให้ฉันตอนมืดแปดด้านอย่างนี้
advertisements