พลอยฟ้าพลอยฝน แปลว่าอะไร หมายถึง…

พลอยฟ้าพลอยฝน หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พลอยฟ้าพลอยฝน เช่น

  • เพราะนายขับรถประมาทแท้ ๆ คนอื่นต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย
  • เราไม่ได้หนีโรงเรียนแต่ก็พลอยฟ้าพลอยฝนโดนทำโทษไปด้วย
advertisements