พลัดที่นาคาที่อยู่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พลัดที่นาคาที่อยู่ หมายถึง พลัดพรากจากถิ่นฐานเดิม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พลัดที่นาคาที่อยู่ เช่น

  • พ่อฉันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมักจะพลัดที่นาคาที่อยู่ไปตามจังหวัดต่าง ๆ อยู่เสมอ
  • เขาได้รับคำสั่งให้ไปประจำการอยู่ชายแดนจนต้องพลัดที่นาคาที่อยู่จนถึงทุกวันนี้
advertisements