พลิกกระเป๋า แปลว่าอะไร หมายถึง…

พลิกกระเป๋า หมายถึง เสียพนันจนหมดตัวเพราะคาดการณ์ผิด, ผิดไปจากที่คาดไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พลิกกระเป๋า เช่น

  • วันนี้เขาพลิกกระเป๋ากลับมาบ้านตัวเปล่าอีกตามเคย
  • อย่าคิดว่าจะได้ไปตลอดนะ เกิดพลิกกระเป๋าขึ้นมานายจะพูดไม่ออก
advertisements