พลิกฝ่ามือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พลิกฝ่ามือ หมายถึง ทำได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พลิกฝ่ามือ เช่น

  • งานนี้ง่ายมากจนแทบพลิกฝ่ามือก็ว่าได้
  • ปัญหานี้คนอื่นแก้ตั้งนานยังไม่ได้ แค่เขามากลับแก้ได้ง่ายดายเหมือนพลิกฝ่ามือ
advertisements