พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ หมายถึง เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น

  • เมื่อก่อนเธอผิวคล้ำมากแต่พอไม่เจอกันแค่ไม่กี่ปีเธอขาวแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยดีเดียว
  • เมื่อก่อนเขาเป็นคนดีมากไม่คิดเลยว่าจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้
advertisements