พอก้าวขาก็ลาโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พอก้าวขาก็ลาโรง หมายถึง ชักช้าทำให้เสียการ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พอก้าวขาก็ลาโรง เช่น

  • คุณทำอะไรช้าแบบนี้พอก้าวขาก็ลาโรงกันพอดี
  • ทำอะไรให้แคล่วคล่องว่องไวด้วย ถ้าช้าอย่างนี้พอก้าวขาก็ลาโรงแล้ว
advertisements