พอยกขาก็ลาโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พอยกขาก็ลาโรง หมายถึง ชักช้าทำให้เสียการ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พอยกขาก็ลาโรง เช่น

  • ทำธุรกิจใครไวคนนั้นก็ได้เปรียบ ถ้าชักช้าพอยกขาก็ลาโรงไม่ได้อะไรกันพอดี
  • เพราะเขาเป็นพวกพอยกขาก็ลาโรงธุรกิจของเขาเลยไม่ประสบความสำเร็จเสียที
advertisements