พอหอมปากหอมคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พอหอมปากหอมคอ หมายถึง พอดี, พอสมควร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พอหอมปากหอมคอ เช่น

  • ผมดื่มกับเขาแค่พอหอมปากหอมคอแล้วก็กลับบ้านเลย
  • คนเราจะทำอะไรก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอไม่ใช่สุดโต่งจนคนรอบข้างเดือดร้อน
advertisements