พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง รู้ทันกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ เช่น

  • อย่างเขานะพออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วว่าจะพูดอะไรออกมาก
  • เราคบกันมานานจนเรียกได้ว่าพออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่
advertisements