พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หมายถึง พอมีพอกิน, พอเลี้ยงตัวเองได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เช่น

  • รายได้ฉันตอนนี้ก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่
  • ครูไทยทุกวันนี้ต้องหารายได้เสริมก็เพราะเงินเดือนที่ได้รับยังไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
advertisements