พายเรือคนละที แปลว่าอะไร หมายถึง…

พายเรือคนละที หมายถึง ทำงานไม่ประสานกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พายเรือคนละที เช่น

  • พายเรือคนละทีแบบนี้เห็นทียอดขายคงไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้แน่
  • ทำงานต้องทำกันเป็นทีมไปพร้อม ๆ กันจะทำแบบพายเรือคนละทีมันไม่ได้
advertisements