พายเรือทวนน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พายเรือทวนน้ำ หมายถึง ทำด้วยความยากลำบาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พายเรือทวนน้ำ เช่น

  • ในสภาพแบบนี้ถ้านายไม่ตามกระแสคิดจะพายเรือทวนน้ำทำธุรกิจต่อไปมันจะไม่เหนื่อยเกินไปหรือ
  • ถ้าคุณทำงานโดยไม่ใช้วิธีของบริษัทแต่คิดพายเรือทวนน้ำตามวิธีของตัวเอง มันอาจจะสำเร็จแต่ก็ต้องเหนื่อยและเสียเวลามากกว่า
advertisements