พาลรีพาลขวาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พาลรีพาลขวาง หมายถึง คอยหาเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่ตลอด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พาลรีพาลขวาง เช่น

  • นายมันจะพาลรีพาลขวางเกินไปแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยถึงมาหาเรื่องกันแบบนี้
  • วันนี้ดู ผอ. อารมณ์เสีย ใครเข้าไปหาก็พาลรีพาลขวางใส่ทุกราย
advertisements