พิมพ์ใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พิมพ์ใจ หมายถึง ประทับใจ, ติดตรึงใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พิมพ์ใจ เช่น

  • การรับเสด็จพระองค์ท่านในวันนั้นพวกเรายังพิมพ์ใจอยู่ไม่ลืมเลือน
  • ได้เห็นนางครานั้นช่างพิมพ์ใจข้าเสียเหลือเกิน
advertisements