พิมเสนแลกเกลือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พิมเสนแลกเกลือ หมายถึง ลดตัวไปทำสิ่งที่ไม่สมควรกับตน, ลดตัวไปทำสิ่งต่ำ ๆ กับคนที่ต่ำ กว่าตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พิมเสนแลกเกลือ เช่น

  • เธอก็อยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์ทำไมต้องเอาพิมเสนแลกเกลือกับแม่ค้าปากตลาดอย่างนั้นด้วย
  • จำไว้ว่าคนเราคุณค่าและศักดิ์ศรีจะลดลงถ้าทำตัวเอาพิมเสนแลกเกลือ
advertisements