พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึง อาศัยผู้อื่นย่อมไม่สะดวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ เช่น

  • นายเอาแต่นั่งรถคนอื่นไปทำงานแบบนี้ก็เหมือนพึ่งจมูกคนอื่นหายใจวันไหนที่เขาไม่ไปนายก็ไปทำงานสาย
  • คุณทำการบ้านให้ลูกแบบนี้ก็เหมือนสอนให้เขาพึ่งจมูกคนอื่นหายใจแล้วเขาจะสอบไล่ครั้งนี้เองได้อย่างไร
advertisements