พึ่งลำแข้งตัวเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึง ช่วยตนเอง, ช่วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยแรงคนอื่น, สร้างฐานะด้วยความสามารถของตัวเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พึ่งลำแข้งตัวเอง เช่น

  • เขาถือคติว่าลูกผู้ชายต้องพึ่งลำแข้งตัวเองเขาเลยไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากทางบ้านในการสร้างเนื้อสร้างตัวเลย
  • ถ้านายไม่พึ่งลำแข้งตัวเองยังไปหวังพึ่งใครอีกสมัยนี้
advertisements