พึ่งใบบุญ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พึ่งใบบุญ หมายถึง มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พึ่งใบบุญ เช่น

  • ผมก็ได้พึ่งใบบุญหลวงพ่อมาตั้งแต่เด็กจนเรียนจบมหาวิทยาลัย
  • เพราะได้พึ่งใบบุญกำนันผมถึงรอดจากการตามล่าของพวกนั้น
advertisements