พื้นเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

พื้นเสีย หมายถึง โกรธ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พื้นเสีย เช่น

  • ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ท่านพื้นเสียได้ขนาดนี้ ใครเข้าไปหาเป็นโดนดุทุกราย
  • หัวหน้ากำลังพื้นเสียอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปพบเลย
advertisements