พื้นไม่ดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

พื้นไม่ดี หมายถึง พื้นฐานความรู้ไม่ดีหรือมีน้อย, พื้นฐานไม่ค่อยดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พื้นไม่ดี เช่น

  • ที่นายสอบไม่ติดก็เพราะนายพื้นไม่ดีไม่ใช่เพราะใครเข้าใช้เส้นกันหรอก
  • ถ้ารู้ตัวว่าพื้นไม่ดีเธอก็ต้องพยายามให้มากกว่าคนอื่น ๆ หลายเท่าตัว
advertisements