พุ่งหอกเข้ารก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง กระทำการอย่างลวก ๆ โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พุ่งหอกเข้ารก เช่น

  • เขาไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังพุ่งหอกเข้ารกที่ไปเล่นพนันหวังจะเอาเงินมาใช้หนี้
  • ทำอะไรก็คิดให้ถี่ถ้วนด้วยไม่ใช่ทำแบบพุ่งหอกเข้ารกอย่างนี้คนอื่นจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
advertisements