พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ หมายถึง พูดไม่ติดขัด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดคล่องเหมือนล่องน้ำ เช่น

  • เรื่องพูดในที่ชุมชนต้องยกให้เขาเลยพูดคล่องเหมือนล่องน้ำจริง ๆ
  • เธอนี่พูดคล่องเหมือนล่องน้ำเสียจริงไม่เสียทีที่ได้รางวัลนักขายยอดเยี่ยม
advertisements