พูดจนลิงหลับ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดจนลิงหลับ หมายถึง พูดจนผู้ฟังเคลิ้มตาม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดจนลิงหลับ เช่น

  • เขาเป็นครูที่มีวาทศิลป์มากจนเรียกได้ว่าพูดจนลิงหลับขนาดเด็กห้องที่เสียงดังยังนิ่งฟังจนจบได้
  • ถ้าคุณไม่เชื่อลองไปฟังพระอาจารย์เทศน์ดูคุณจะรู้ว่าพูดจนลิงหลับเป็นอย่างไร
advertisements