พูดจนโดนตอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดจนโดนตอ หมายถึง พูดจนไปกระทบกระทั่งผู้อื่นจนมีเรื่องกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดจนโดนตอ เช่น

  • ที่เขาถูกทำร้ายก็เพราะไปพูดจนโดนตอเข้านั่นแหละเลยทำให้ใครไม่พอใจ
  • จะพูดจะจาก็ให้มีขอบเขตกันบ้างไม่ใช่พูดจนโดนตอเข้าตัวเราจะลำบาก
advertisements