พูดดีเป็นเงินเป็นทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดดีเป็นเงินเป็นทอง หมายถึง พูดดีย่อมเกิดประโยชน์กับตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดดีเป็นเงินเป็นทอง เช่น

  • สำหรับคนที่มีวาทศิลป์ก็สามารถใช้การพูดสร้างเป็นอาชีพให้กับตนได้เช่นเดียวกับนักพูดระดับแนวหน้าอย่างที่โบราณว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทอง
  • ในการเจรจาธุรกิจต้องจำไว้เสมอว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทองธุรกิจจะสำเร็จหรือไม่อยู่ที่การพูดการเจรจา
advertisements