พูดมากปากเปียก แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดมากปากเปียก หมายถึง บ่นมากไม่หยุดปาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดมากปากเปียก เช่น

  • ที่ฉันพูดมากปากเปียกกับพวกแกทุกวันก็เพราะอยากให้ได้ดี
  • ถ้าครูท่านไม่รักไม่หวังดี ท่านคงไม่มาพูดมากปากเปียกอยู่อย่างนี้หรอก
advertisements