พูดยานคาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดยานคาง หมายถึง พูดลากเสียงช้า ๆ ไม่น่าฟัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดยานคาง เช่น

  • ช่วยพูดดี ๆ ให้รู้เรื่องหน่อยไม่ใช่เอาแต่พูดยานคางแบบนี้
  • ขืนเธอยังพูดยานคางอยู่แบบนี้ฉันจะไม่ทนฟังต่อแล้วนะ
advertisements