พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ หมายถึง พูดไม่ไพเราะนุ่มนวล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ เช่น

  • ไปหาลูกค้าเธอจะมาพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ
  • เขาพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำแบบนี้แหละไม่ได้โกรธอะไรหรอก
advertisements