พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง หมายถึง พูดไม่ยอมหยุดแต่ไม่รู้ความหมาย, พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่รู้ความหมายหรือจับใจความไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง เช่น

  • หลานฉันกำลังหัดพูดเดี๋ยวนี้พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองทั้งวัน
  • เด็กคนนี้โตไปคงช่างพูดแน่ ตัวแค่นี้ยังพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้ว
advertisements