พูดเป็นนัย แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดเป็นนัย หมายถึง พูดให้รู้ชั้นเชิงหรือรู้กัน, พูดจาแบบไม่ได้บอกความหมายไปตรงๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดเป็นนัย เช่น

  • เขาพูดเป็นนัยเหมือนกับว่าเดือนหน้าเขาจะลาออกจากที่นี่แล้ว
  • ตอนไปติดต่อก็พูดเป็นนัยไว้ก่อนว่ายังไงร้านของเขาก็ชนะการประกวดราคาแน่
advertisements