พูดใส่คะแนนไม่ทัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

พูดใส่คะแนนไม่ทัน หมายถึง พูดเร็วไม่หยุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย พูดใส่คะแนนไม่ทัน เช่น

  • เวลาอาจารย์ท่านบรรยายจำเป็นต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงด้วยไม่อย่างนั้นจดไม่ทันเพราะท่านพูดใส่คะแนนไม่ทันเลยหละ
  • วันหลังก็พูดให้ช้าลงหน่อยพูดใส่คะแนนไม่ทันแบบนี้ใครจะฟังรู้เรื่อง
advertisements